သဘာဝအရင်းအမြစ်

အကျဥ်း

ကယား (ကရင်နီ) ပြည်တွင်ရှိသောဒေသခံလူထုများသည် ၄င်းတို့ဒေသတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို ၄င်းတို့၏ ရိုးရာဓလေ့ကျင့်ထုံးများဖြင့် ပိုင်ဆိုင်၍စီမံခန့်ခွဲမူများကို ပြုလုပ်ကြသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များတွင် သစ်တော၊ တွင်းထွက်များ၊ ရေထွက်ပေါက်များ၊ ငါး၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကျောက်ဆောင်များ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ကျေးရွာ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာအကြားတွင်လည်း ၄င်းတို့၏ သစ်တောများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ထားရှိခြင်းနှင့် ၄င်းတို့၏သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဥ်များ ထားရှိကြသည်။

 

ပြဿနာ

မြန်မာ့ဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသည် ၄င်းတို့၏သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အုပ်ချုပ် စီမံ နိုင်ရန်အတွက် အသိအမှတ်ပြခြင်းရရှိရန်အတွက် သက်သေအထောက်အထားများမရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့၏ ရိုးရာဓလေ့ကျင့်ထုံးများကိုအသုံးပြု၍ ဘိုးဘွားစဥ်ဆက်ကတည်းကကွယ်ထိန်းသိမ်းလာသော သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကျိုးခံစားခွင့်မရရိုကြပေ။ ဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများဖြင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အကာအကွယ်မပေးခြင်းသည် ၄င်းတို့၏ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ၄င်းတို့၏ ရိုးရာဓလေ့အရ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမူအစီအစဥ်များကို ပျက်ဆီးစေပါသည်။

 

ဖြေရှင်းနည်း

ဤသဘာဝအရင်းအမြစ်များ မှတ်တမ်းတင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး ၄င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမူအစီအစဥ်များနှင့်အားတွဲဖက်၍ အစိုးရထံမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းများရရှိခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့ဘိုးဘွားစဥ်ဆက်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သော သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မူကွန်ယက်သည် ဒေသခံများ သဘာဝအရင်အမြစ်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်များ ရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်စေရန်စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာနယ်နမိတ်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျေးရွာများအားစည်းရုံးခြင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမူ အစီအစဥ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိစပ်သော နယ်နမိတ် ကျေးရွာများ နှင့် တိကျသော နယ်နမိတ်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်မြေပုံများ ရရှိအောင် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သည်။

ကျေးရွာအဆင့်တွင် နယ်နမိတ်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အပြန်အလှန်အသိအမှတ် ပြုခြင်းသည် ၄င်းတို့၏ မြေနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အစိုးရအား ၄င်းတို့၏ မြေနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမူ အစီအစဥ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ထိရောက်သော ဖြေရှင်းခြင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးများ မှတစ်ဆင့် ၄င့်တို့ကျေးရွာကွင် အလိုမရှိသည့်အရာများအတွက် အစိုးရနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ၄င်းတို့လိုချင်သောအရာများ သို့မဟုတ် ငြင်း ပယ်လိုသောအရာများအား စည်းရုံးခြင်းနှင့်မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် ဒေသခံများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူ မည်ဖြစ်ပါသည်။


ဌာနေတိုင်ရင်းသားတို့၏အသက်သခင်(သစ်တော)

by Good Willer

ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်သည် သေးငယ်သောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်နေသော်လည်း သယံဇာတပေါ ကြွယ်ဝသော ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်လူသိများကြသည်။ ပြည်နယ် အတွင်းသယံဇာတများစွာရှိ သည့်အနက် သစ်တောနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများကို ဦးစွာေ ဖာ်ပြလိုပါသည်။ ကယား(ကရင်နီ) ပြည်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ သစ်တော အပေါ်မှီခိုအားထားမှုများ၊ တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ််းမှုများနှင့် နတ်ဘုရား တစ်ဆူကဲ့သို့ ကိုးကွယ် ယုံကြည်အားကိုးထားမှုများသည် ၄င်းတို့ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကတည်းကပင်ရှိနှင့်ပြီး သော ရိုးရာဓလေ့ကျင့်ထုံးများပင် ဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်