အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

အကျဉ်း

နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးများသည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင်တည် ရှိပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မြန်မာအစိုးရသည်လည်း အခြားသောတိုင်းပြည်မှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလာရောက်နိုင် ရန်အတွက် တံခါးများဖွင့်ထားခဲ့ပါသည်။ အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများသည်မြန်မာပြည်အနှံ့တွင်အကောင် အထည်ဖော်မှုများပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ်တွင်လည်းသုံးခုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လျာထားလျက်ရှိ ပါသည်။

 

လက်ရှိတွင်ကယားပြည်နယ်၌အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးသုံးခုမှာ ရေကာတာစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ယခင် ရာစုနှစ် အတွင်း အစိုးရမှ ၁၆၈ မီဂါ၀ပ်ထုတ်ယူနိုင်မည့်လောပိတရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူ သည့်စက်ရုံအတွက် မိုးဗြဲရေကာတာကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် အခြားသောအကြီးစား ရေကာတာစီမံကိန်းကြီးကို ကယားပြည်နယ်တွင်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်လျက်ရှိပြီး သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် မီဂါ၀ပ် ၄၅၀၀ ထုတ်ယူနိုင်မည့် ရွာသစ်ရေကာတာကိုတည်ဆောက်ရန်လျာထားလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်အသေးစားရေကာတာ ကို ပွန်ချောင်းအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။

 

ပြဿနာ

စက်မှုဇုန်များ၊ ရေကာတာများ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားသောသဘာဝအရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များစသောအကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်း သားများကိုသာမကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့လည်း ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏မြေများသိမ်းပိုက်ခံရခြင်း၊ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏အမွေအနှစ်များ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့်လူမှုပြဿနာများသည်လည်း အကြီးသောဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများနှင့်အတူယူဆောင်လာပါသည်။ အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကြောင့်ဖြစ်သော ပြဿနာများ၏ အကြောင်းအရင်းများမှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများလွန်းခြင်း၊ ပေါ်လစီနှင့်ဥပဒေများ၏အားနည်းချက်များ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုနှင့်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိခြင်း၊ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားမှုမရှိခြင်းနှင့်ဒေသခံ များ၏ပူးပေါင်းပါ၀င်မှုကိုကြိုဆိုလက်ခံမှုများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

 

အထူးသဖြင့် ကယား(ကရင်နီ)ပြည်မှဒေသခံ ပြည်သူများအကြီးစားရေကာတာစီမံကိန်းကြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု များခံစားနေရပြီး မိုးဗြဲရေကာတာကြောင့် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရသည်။ ယခုတွင် ဒေသခံပြည် သူများသည် ဆောက်လုပ်ရန်အဆိုပြုထားသော ရွာသစ်ရေကာတာနှင့်ပွန်ချောင်းရေကာတာတို့ကိုဆန့်ကျင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်။ ဒေသခံပြည်သူများသည် အရှေ့တောင်အာရှ၏တစ်ခုတည်းကျန်ရှိစီးဆင်းနေသော သံလွင်မြစ် နှင့် ၄င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လုံခြုံမှုများပျက်ဆီးသွားမည့်အတွက်ကိုကြောက်ရွံ့နေကြ သည်။

 

ဖြေရှင်းချက်

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်သည် ဒေသခံ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်း အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြောင့်များစွာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများခံစား နေရသည့်သူများ လူမှုနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်တရားမျှတမှုရရှိရန်အတွက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများ ၏အခွင့်အရေးများပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့်အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း များ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေများ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင် သောမူဝါဒများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်သော ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားသဘောထား ဆန္ဒရယူခြင်းဖြစ်စဉ်များ၊ နိုင်ငံတကာယန္တရားများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်လူမှုထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ခြင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာပေးခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။

 

ထို့အပြင် အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းတို့၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သောမှတ်တမ်း တင်ခြင်းနှင့်၄င်းတို့ကိုအသုံးပြု၍ ပါ၀င်ပတ်သက်သူများ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ်နှင့်ပြီးချိန်ထိ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့်တာဝန်ယူမှုများအားကောင်းလာစေရန်အတွက် စည်းရုံးလှုပ်ဆော်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ KEAN သည် အသိပညာပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်နှင့် ဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းများလူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုများရရှိစေရန်အတွက်အမြင်ဖွင့်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်သည်။


မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သိမ်မွေ့ပြီး လှည့်စားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်နေသည်ကို ဖော်ပြနေသည့် ကယားပြည်နယ်၏ ဟက်တာ(၅၀၀၀၀) စိုက်ပျိုးရေးမြို့တော်စီမံကိန်း

by Saw Eh Say

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်လည်း အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုမှ ပါ၀င်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်အတူ အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးသည်လည်း ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ပါ၀င်ရောယှက်နေကြပါသည်။ ထိုသို့သော အကြီး စားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးများတွင်စိုက်ပျိုးရေး ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ေ ဆာင်သောစီမံကိန်းများသည်လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အရှိန်အဟုန်ကောင်းမွန်စွာဖြင့်လည်ပတ်နေလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ တိုင်းပြည်၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မှုများရှိလာပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏ ၇၀% သည်ကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကမှီခို၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍကိုအခြေခံသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလည်းပို၍ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရှိလာသည်။ ထိုအထဲမှစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုများတိုးတက်စေရန်အတွက် ပေါင်းစည်းလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုများသည်လည်းပိုမို၍တွင်ကျယ်လာပါသည်။ ကယားပြည်နယ်တွင်လည်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်ရင်းနှီးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုသည်လည်း ၂၀၁၆ နှစ်နှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်မှုများရှိလာခဲ့ပါသည်။ Read More


ရှင်းလင်းချပြရန် လိုအပ်နေသော ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်ရှိ အကြီးစားရေကာတာစီမံကိန်းများ

ခွန်းစိုးမိုးအောင် (ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေး နှင့်သဘာဝဝန်းကျင်အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ရက်)

 

ကယား(ကရင်နီ) ပြည်နယ်အတွင်း ရွာသစ်ရေကာတာ (သံလွင်မြစ်) နမ့်ပွန်ရေကာတာ (နမ့်ပွန်ခေျာင်း) နမ့်တဘက်ရေကာတာ (နမ့်တဘက်ခေျာင်း) စသည့်ရေကာတာများတည်ဆောက်ရန် လျာထားချက်များရှိနေသည့် အပေါ်တွင် ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်ဒေသခံများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမေးခွန်းများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

 

ဘာအတွက်ကြောင့် ရေကာတာတွေထပ်မံတည်ဆောက်မှာလဲ။ ရေကာတာတည်ဆောက်ဖို့ ဘယ်သူတွေက ခွင့်ပြုခဲ့ တာလဲ။ ရေကာတာစီမံကိန်းတွေက ဘယ်လောက်ကြီးပြီး ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မှာလဲ။ ဒေသခံတွေရဲ့သ ဘောထားက ဘယ်လိုရှိနေလဲ။ ဘယ်လောက်အထိထိခိုက်မှုရှိနေမလဲ။ ထိခိုက်မှုတွေအတွက် ဘယ်သူတွေကတာ ၀န်ယူမလဲ။ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်က ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အတွက် လုံလောက်မှုမရှိတာလား စသည့်မေးခွန်း များစွာပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော လက်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်ထက်တွင် ရေကာတာစီမံကိန်းများကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှာလား။ သို့မဟုတ် လုံး၀ရပ်တန့်ထားမှာလားစသည့်မေးခွန်းလေးများသည် ဒေသခံပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် ရှင်းလင်း ပြတ်သားသည့်အဖြေကို မျှော်လင့်နေကြပါသည်။ Read More


ဖွံ့ဖြိုးရေးအကျဉ်းတန်မှု – ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမဲ့နေမှုများ

written by ကယားပြည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ရက် (KEAN)

 

” အခုချိန်မှာ ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးမလိုအပ်ဘူး၊ အချိန်မတန်သေးဘူး၊ ဒီလိုစီမံကိ်န်းမျိုးအစား ပြည်သူလူထုကို အမှန်တစ်ကယ်အကျိုးရှိစေမယ့် အခြားစီမံကိန်းကိုလုပ်ပါလား”ဟုပြောလာသူကား ဒေသခံပြည်သူများကို ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်လာနိုင်မည့်ဆိုးကျိုးမှ ဦးဆောင်ကန့်ကွက်လှုပ်ရှားသူ၊ စီမံကိ်န်းကို အကောင်အထည်ဖော်လိုသူများ၏ အသက်အန္တရယ်ခြိမ်းခြောက်ခံမှုကိုခံနေရမှုကိုခံနေရသော ဒေသခံတစ်ဦီးမှ ကယားပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံးတည်ဆောက်ရန်လျာထားခြင်းခံရသော၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ လည်းအကြီးစားအတန်းဝင်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော ညီညာစွမ်းအားစုလုပ်ငန်းကုမ္မဏီလိမိတက်မှအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် တစ်နေ့တန်(၄၀၀၀)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး၄င်း၏ထုတ်ဖော် ပြောကြားမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ Read More