ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း

Picture

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရေးကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ Earthrights School Burma (Myanmar) ကျောင်းသားဟောင်းများမှ ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။့

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၁၅)ရက်နေ့
Picture

၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေများနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာပေးခြင်း

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်သည် ဒေသခံကျေးရွာအဆင့်တွင် ၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေပါအဓိကအခန်းနှင့်အချက်အလက်များ၊ ဒေသခံအပေါ် ယင်းဥပဒေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဝေမျှခြင်းနှင့်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို စတင်ခဲ့သည်။ ့့

၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃)ရက်နေ့
Picture

လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ စတင်ကောက်ခံခြင်း။့့့

ေြေကေယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်သည် ဒေသခံအဆင့်တွင် မြေယာအသုံးချမှုနှင့်သတ္ထုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကောက်ခံခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။့့့

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၁၇) ရက်နေ့
Picture

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်၏ ပထမဦးဆုံးသောအစီရင်ခံစာကို ဖြန့်ဖြူးခြင်း။့့့့့့့့

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်၏ ပထမဦးဆုံးသောအစီရင်ခံစာဖြစ်သည့် "ကျွနု်ပ်တို့၏ရိုးရာဓလေ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်" ကို လွိုင်ကော်နှင့်ရန်ကုန်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ ယင်းအစီရင်ခံစာကို ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည်။ ့့့့့့့့

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့့့့့့့့
Picture

လူ့အခွင့်အရေးနေ့ စည်းရုံးလှုပ်ဆော်မှုအခမ်းအနား

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်သည် ကယားပြည်နယ်အတွင်းတွင် အခြားသောလူမှု့အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဒေသခံများနှင့်အတူ လူ့အခွင့်အရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ (၁၀)ရက်နေ့
Picture

လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိုရမ်ပြုလုပ်ခြင်း

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်သည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိုရမ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမှု့အသင်းအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၅) ရက်နေ့