ပူးပေါင်းကြံစည်မှု နောက်ကွယ်မှ လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်

ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အတွင်း၂၀၁၅ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှရန်ချဉ်းကပ်လာသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများသည်ပိုမို၍များပြားလာသည်။အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သော်လည်းအချို့သောစီမံကိန်းများသည်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်သည်။ထိုအထဲမှကယား(ကရင်နီ)ပြည်အတွင်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ချဉ်းကပ်လာသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်“ Myanmar-Global South Industrial Park” စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ထိုစီမံကိန်း၏နောက်ခံအကြောင်းအရာ၊ချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုပုံစံတို့အပြင်ဤစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောသူများ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤစီမံကိန်းကြီးသည်တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သောHunan Global South Industrial Company Limited မှစီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးကိုထည့်သွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နံှ၍နှစ်ရှည်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤစီမံကိန်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုပမာဏများသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်ကယား(ကရင်နီ)ပြည်တွင်သာမကမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်လုံးတွင်အကြီးမားဆုံးသောစီမံကိန်းအမျိုးအစားတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ဤစီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းအချို့မှထွက်ရှိလာမည့်အဆင့်မြှင့်ထုတ်ကုန်များ(၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်းဤစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်၊စီမံကိန်းအမျိုးအစား၊နောက်ဆက်တွဲဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့်ဒေသရှိဒေသခံပြည်သူလူထုများ၏အများစုသည်ဤစီမံကိန်းကြီးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုသိရှိနိုင်မှုပင်မဆိုထားနှင့်သိရှိနိုင်ခွင့်၏အပြင်ဘက်တွင်ပစ်ပယ်ခြင်းခံနေရပါသည်။နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်ဟူသောစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်းကိုသာမျှော်ကိုး၍မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ၊အခြားသောလူမှုယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးထားမှုများကိုပြန်လည်မရရှိနိုင်တော့သည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများ၏အတွေ့အကြုံများမှသင်ခန်းစာများရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟူသောမက်လုံးများ၏နောက်ကွယ်မှကြောက်စရာအလွန်ကောင်းသည့်တိတ်တဆိတ်ရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်များနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏ထောင်ချောက်တွင်းသို့မကျရောက်အောင်သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ်ပါကနိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏အချုပ်အခြာအာဏာသည်ထိုမက်လုံးများဖြင့်ထာဝစဉ်ထိန်းချုပ်ခြင်းခံသွားရစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

Read More »